credit pixabay

הנושא החשוב ביותר עליו יש לשים דגש ללא הרף באתרי בנייה וכן בפרויקטים של בנייה באופן כללי הוא  נושא הבטיחות. בישראל כיום שומעים מדי פעם על פועלי בניין אשר נהרגו באתר הבנייה, נפלו אל מותם או נהרגו כתוצאה מתאונה מצערת אחרת.

ברובם המכריע של המקרים מדובר על תאונות אשר התרחשו בגין אי הקפדה על נהלי בטיחות בסיסיים. תחום הבטיחות מהווה ללא ספק את אחד מהתחומים החשובים ביותר אליהם יש להתייחס בכל פרויקט בנייה. ממונה בטיחות בבנייה מהווה את אחד מאנשי המקצוע החשובים ביותר בכל אתר בנייה כאשר תפקידו הוא להבטיח את הבטיחות המקסימלית עבור העובדים באתר.

התפקידים של ממונה בטיחות באתר בנייה

ממונה בטיחות הוא איש מקצוע אשר עבר את ההכשרות המתאימות על מנת לעסוק בתפקיד המדובר, אשר מוגדר בחוק במדינת ישראל. התפקיד של ממונה בטיחות בעבודה הוא להתייחס לנושא הבטיחות האישית של העובדים באתר בנייה באופן מקצועי ומוקפד.
להיות הגורם המוודא כי לא רק שכל נהלי הבטיחות נשמרים ומוקפדים אלא גם כי מתבצע ניסיון אקטיבי ובלתי פוסק לאתר מפגעים פוטנציאלים באתר הבנייה ולמנוע מפגעי בטיחות אפשריים מבעוד מועד. על ממונה הבטיחות בעבודה לדרוש באופן שוטף את הנהגתם של סדרי ונהלי בטיחות נאותים בכל תהליכי העבודה באתר, בשימוש בחומרים שונים ובפרט ציוד כבד או רגיל.

מעבר לכך מוודא ממונה הבטיחות כי הוראות תוכנית הבטיחות אשר הוכנה עבור אתר הבנייה מבוצעות בצורה הטובה ביותר לאורך כל תקופת העבודה. במילים פשוטות ניתן לומר כי ממונה בטיחות נדרש לפעול בדרכים שונות וזאת בכדי להבטיח כי הבטיחות האישית של העובדים באתר הבנייה תישמר וזאת באופן מקצועי ומפורט, בהתאם לתוכניות מסודרות ובהקפדה על נהלי בטיחות רבים ושונים אשר מחויבים ליישם בכל מקום עבודה ואתר בנייה.

גם ממונה בטיחות בתעשייה הוא איש מקצוע חשוב ביותר ויש צורך לבחור אותו בקפידה על מנת להבטיח עבודה בטוחה ושמירה בלי ביטחונם וחייהם של העובדים.

 מהם ההגדרות המחייבות את העסקת ממונה בטיחות בעבודה?

ממונה בטיחות בעבודה הוא איש מקצוע שיש להעסיק במקומות עבודה שונים לרבות מפעלים ואתרי בנייה. הקריטריונים אשר מחייבים את ההעסקה של ממונה בטיחות מקצועי בכל הנוגע לענף הבנייה כוללים מבצע בנייה המעסיק מעל למאה עובדים בו זמנית באתרי הבנייה השונים הן בצורה ישירה והן דרך קבלני משנה.

במידה ואתר הבנייה כולל מעל למאה עובדים שונים מחויב מנהל האתר להעסיק ממונה בטיחות על פי חוק. בנוסף, גם באתרים שבהם מועסקים פחות ממאה עובדים בו זמנית אך מפקח עבודה אזורי קבע על סמך הסיכונים באותו האתר קיים צורך בממונה בטיחות בעבודה מחויב מנהל האתר למנות ממונה שכזה. המפקח נדרש להורות על כך בכתב.

מיהו ממונה בטיחות בעבודה?

מנהל אתר בנייה העומד בקריטריונים אשר צוינו לעיל והוא מחויב על פי חוק להעסיק ממונה בטיחות שיפקח כי הבטיחות של העובדים נשמרת בצורה מספקת, צריך לבחור ממונה בטיחות מקצועי, מוסמך ומנוסה אשר יבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר.

ממונה בטיחות בעבודה בדומה לאנשי מקצו אחרים מהתחום הוא אדם אשר עבר את ההכשרה המתאימה בכדי לעסוק במקצוע המדובר מטעם משרד העבודה והרווחה וקיבל את ההסמכה הסופית מטעם המשרד המדובר על מנת לעבוד בתחום באופן רשמי.

תהליך ההסמכה של ממונה בטיחות כולל קורס מפורט שבמסגרתו נבחנים המשתתפים, מגישים עבודות גמר וצריכים לעמוד בפני וועדת הסמכה המעניקה את האישור הסופי.

חשוב לדעת כי רק חברות המעסיקות ממוני בטיחות מוסמכים ומנוסים מורשות להעניק את השירות המדובר באופן מקצועי.

חברת צמח בטיחות בעלת מדריכים מקצועיים, בעלי ניסיון רב בתחום הבטיחות. כל מדריכי החברה בעלי הסמכות ואישורים מתאימים להדרכות בתחומי בטיחות בכלל ובאתרי בנייה בפרט. לשיחת ייעוץ ללא עלות ולתיאום הדרכה מותאמת לאופי עבודתכם, צרו קשר עם חברת צמח בטיחות בע"מ.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here